Chậu rửa Caesar liền bàn LF5386 + EH0100V (EH05386A)

Chậu rửa Caesar liền bàn LF5386 + EH0100V (EH05386A)

Mã sản phẩm LF5386 + EH05386AV
Giá bán 13.258.000 
Giá niêm yết 16.016.000 
Chậu rửa Caesar liền bàn LF5386 + EH0100V (EH05386A)
Chậu rửa Caesar liền bàn LF5386 + EH0100V (EH05386A)

Chậu rửa Caesar liền bàn LF5386 + EH0100V (EH05386A)

Mã sản phẩm LF5386 + EH05386AV
Giá bán 13.258.000 
Giá niêm yết 16.016.000 
08 8838 8838