Chậu rửa liền bàn Caesar LF5370 + EH052V (EH05370AV)

Chậu rửa liền bàn Caesar LF5370 + EH052V (EH05370A)

Mã sản phẩm LF5370+EH05370AV
Giá bán 3.961.000 
Giá niêm yết 5.076.000 
Chậu rửa liền bàn Caesar LF5370 + EH052V (EH05370A)
Chậu rửa liền bàn Caesar LF5370 + EH052V (EH05370AV)

Chậu rửa liền bàn Caesar LF5370 + EH052V (EH05370A)

Mã sản phẩm LF5370+EH05370AV
Giá bán 3.961.000 
Giá niêm yết 5.076.000 
08 8838 8838