Chậu rửa Caesar liền bàn LF5362 + EH065V (EH05362ADV)

Chậu rửa Caesar liền bàn LF5362 + EH065V (EH05362AD)

Mã sản phẩm LF5362+EH05362ADV
Giá bán 6.983.000 
Giá niêm yết 8.834.000 
Chậu rửa Caesar liền bàn LF5362 + EH065V (EH05362AD)
Chậu rửa Caesar liền bàn LF5362 + EH065V (EH05362ADV)

Chậu rửa Caesar liền bàn LF5362 + EH065V (EH05362AD)

Mã sản phẩm LF5362+EH05362ADV
Giá bán 6.983.000 
Giá niêm yết 8.834.000 
08 8838 8838