Chậu rửa liền bàn Caesar LF5388 + EH0120V (EH05388A)

Chậu rửa liền bàn Caesar LF5388 + EH0120V (EH05388A)

Mã sản phẩm LF5388 + EH05388AV
Giá bán 17.070.000 
Giá niêm yết 21.450.000 
Chậu rửa liền bàn Caesar LF5388 + EH0120V (EH05388A)
Chậu rửa liền bàn Caesar LF5388 + EH0120V (EH05388A)

Chậu rửa liền bàn Caesar LF5388 + EH0120V (EH05388A)

Mã sản phẩm LF5388 + EH05388AV
Giá bán 17.070.000 
Giá niêm yết 21.450.000 
08 8838 8838