Chậu rửa Caesar liền bàn LF5368 + EH090V (EH05368ADV)

Chậu rửa Caesar liền bàn LF5368 + EH090V (EH05368AD)

Mã sản phẩm LF5368+EH05368ADV
Giá bán 9.445.000 
Giá niêm yết 11.880.000 
Chậu rửa Caesar liền bàn LF5368 + EH090V (EH05368AD)
Chậu rửa Caesar liền bàn LF5368 + EH090V (EH05368ADV)

Chậu rửa Caesar liền bàn LF5368 + EH090V (EH05368AD)

Mã sản phẩm LF5368+EH05368ADV
Giá bán 9.445.000 
Giá niêm yết 11.880.000 
08 8838 8838