Tay sen Caesar 3 chế độ SH335

Tay sen Caesar 3 chế độ SH335 là bộ phận không thể thiếu khi sử dụng sen tắm cho hiệu quả cao nhất, với 3 chế độ tia nước cho bạn trải nghiệm tắm thú vị hơn

Mã sản phẩm SH335
Giá bán 199.000 
Giá niêm yết 248.000 
Tay sen Caesar 3 chế độ SH335
Tay sen Caesar 3 chế độ SH335

Tay sen Caesar 3 chế độ SH335 là bộ phận không thể thiếu khi sử dụng sen tắm cho hiệu quả cao nhất, với 3 chế độ tia nước cho bạn trải nghiệm tắm thú vị hơn

Mã sản phẩm SH335
Giá bán 199.000 
Giá niêm yết 248.000 
08 8838 8838