Tay sen Caesar 1 chế độ SH110

Tay sen Caesar 1 chế độ SH110 là bộ phận không thể thiếu khi lắp đặt sen tắm hoặc sử dụng để thay thế khi tay sen gia đình bạn gặp sự cố

Mã sản phẩm SH110
Giá bán 174.000 
Giá niêm yết 216.000 
Tay sen Caesar 1 chế độ SH110
Tay sen Caesar 1 chế độ SH110

Tay sen Caesar 1 chế độ SH110 là bộ phận không thể thiếu khi lắp đặt sen tắm hoặc sử dụng để thay thế khi tay sen gia đình bạn gặp sự cố

Mã sản phẩm SH110
Giá bán 174.000 
Giá niêm yết 216.000 
08 8838 8838