Tay sen Caesar 3 chế độ SH133

Tay sen Caesar 3 chế độ SH133 là bộ phận quan trọng của sen tắm, với 3 chế độ phun nước chắc chắn sẽ tạo cho người sử dụng trải nghiệm tắm tốt nhất

Mã sản phẩm SH133
Giá bán 199.000 
Giá niêm yết 248.000 
Tay sen Caesar 3 chế độ SH133
Tay sen Caesar 3 chế độ SH133

Tay sen Caesar 3 chế độ SH133 là bộ phận quan trọng của sen tắm, với 3 chế độ phun nước chắc chắn sẽ tạo cho người sử dụng trải nghiệm tắm tốt nhất

Mã sản phẩm SH133
Giá bán 199.000 
Giá niêm yết 248.000 
08 8838 8838