Van xả gạt Caesar BF446

1. Thông tin sản phẩmTên sản phẩm: Bộ van xả gạt Caesar BF446 Mã sản phẩm: BF446Thương hiệu Caesar2. Tính năng sản phẩm Hệ thống xả:xả thẳngLượng nước xả:6 lítTâm thoát nước: C1250/65.5CM3. Hình ảnh sản phẩm

Mã sản phẩm BF446
Giá bán 2.134.000 
Giá niêm yết 2.684.000 
Van xả gạt Caesar BF446

1. Thông tin sản phẩmTên sản phẩm: Bộ van xả gạt Caesar BF446 Mã sản phẩm: BF446Thương hiệu Caesar2. Tính năng sản phẩm Hệ thống xả:xả thẳngLượng nước xả:6 lítTâm thoát nước: C1250/65.5CM3. Hình ảnh sản phẩm

Mã sản phẩm BF446
Giá bán 2.134.000 
Giá niêm yết 2.684.000 
08 8838 8838