Lavabo Caesar đặt bàn LF5242

Lavabo Caesar đặt bàn LF5242 với thiết kế độc đáo và hiện đại, chậu có dung lượng nước lớn giúp người sử dụng thoải mái và tiện lợi hơn vơi nhiều mục đích khác nhau

Mã sản phẩm LF5242
Giá bán 2.363.400 
Giá niêm yết 2.626.000 
Lavabo Caesar đặt bàn LF5242
Lavabo Caesar đặt bàn LF5242

Lavabo Caesar đặt bàn LF5242 với thiết kế độc đáo và hiện đại, chậu có dung lượng nước lớn giúp người sử dụng thoải mái và tiện lợi hơn vơi nhiều mục đích khác nhau

Mã sản phẩm LF5242
Giá bán 2.363.400 
Giá niêm yết 2.626.000 
08 8838 8838