Bồn cầu nắp rửa điện tử Caesar CD1348 + TAF200H

Bồn cầu nắp rửa điện tử Caesar CD1348 + TAF200H đáp ứng nhu cầu sử dụng cao của hộ gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mã sản phẩm CD1348+TAF200H
Giá 15.800.000 
Bồn cầu nắp rửa điện tử Caesar CD1348 + TAF200H
Bồn cầu nắp rửa điện tử Caesar CD1348 + TAF200H

Bồn cầu nắp rửa điện tử Caesar CD1348 + TAF200H đáp ứng nhu cầu sử dụng cao của hộ gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mã sản phẩm CD1348+TAF200H
Giá 15.800.000 
08 8838 8838