Bồn cầu Caesar nắp rửa cơ CD1345 + TAF050

Bồn cầu Caesar nắp rửa cơ CD1345 + TAF050 thiết kế đơn giản thao tác dễ dàng, dễ sử dụng, phù hợp cho mọi người tiêu dùng

Mã sản phẩm CD1345+TAF050
Giá bán 5.344.100 
Giá niêm yết 5.937.000 
Bồn cầu Caesar nắp rửa cơ CD1345 + TAF050
Bồn cầu Caesar nắp rửa cơ CD1345 + TAF050

Bồn cầu Caesar nắp rửa cơ CD1345 + TAF050 thiết kế đơn giản thao tác dễ dàng, dễ sử dụng, phù hợp cho mọi người tiêu dùng

Mã sản phẩm CD1345+TAF050
Giá bán 5.344.100 
Giá niêm yết 5.937.000 
08 8838 8838