: Hotline 0962 917 744 - Tổng đài bán hàng : 1900 636 798

: 024.37480028 - 024.7558857 - 024.39970656 Fax 04 3511 5838

Thời gian làm việc : 8H00 - 19H30 Làm việc tất cả các ngày trong tuần Khách hàng mua hàng ngoài 19H30 cần đặt lịch trước qua số hotline : 1900 63 66 95
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ 01:Mr. Hiến
Mr. Hiến Mr. Hiến
0962 917 744
Hỗ trợ 02 ::Mrs. Huế
Mrs. Huế Mrs. Huế
0966 814 388
Danh sách sản phẩm
Bộ sản phẩm Caesar khuyến mại
Bộ sản phẩm thiết bị vệ sinh Caesar bao gồm những dòng sản phẩm đồng bộ về thiết kế và công năng  giúp bạn không phải tốn công sức để lựa chọn được những thiết bị vệ sinh hài hòa nhất, tiết kiệm chi phí nhất.
Bộ thiết bị vệ sinh Caesar A1 CT1325+L2140
Bộ thiết bị vệ sinh Caesar A1 CT1325+L2140Giá : 2,251,000 vnđ

1,960,000 vnđ

Bộ thiết bị vệ sinh Caesar B1 CTS1325+L2140
Bộ thiết bị vệ sinh Caesar B1 CTS1325+L2140Giá : 2,383,000 vnđ

2,092,000 vnđ

Bộ thiết bị vệ sinh B4 CTS1325+L2140+M804
Bộ thiết bị vệ sinh B4 CTS1325+L2140+M804Giá : 2,749,000 vnđ

2,436,000 vnđ

Bộ thiết bị vệ sinh B5 CTS1325+L2140+P2440
Bộ thiết bị vệ sinh B5 CTS1325+L2140+P2440Giá : 2,823,000 vnđ

2,510,000 vnđ

Bộ thiết bị vệ sinh C1 CT1338+L2140
Bộ thiết bị vệ sinh C1 CT1338+L2140Giá : 2,394,000 vnđ

2,114,000 vnđ

Bộ thiết bị vệ sinh C2 CT1338+L2140+ BS304
Bộ thiết bị vệ sinh C2 CT1338+L2140+ BS304Giá : 2,563,000 vnđ

2,261,000 vnđ

Bộ thiết bị vệ sinh C3 CT1338+L2140+B105C
Bộ thiết bị vệ sinh C3 CT1338+L2140+B105CGiá : 2,719,000 vnđ

2,417,000 vnđ

Bộ sản phẩm C4 CT1338+L2140+M927
Bộ sản phẩm C4 CT1338+L2140+M927Giá : 2,760,000 vnđ

2,458,000 vnđ

Bộ sản phẩm C5 CT1338+ L2140+P2440
Bộ sản phẩm C5 CT1338+ L2140+P2440Giá : 2,834,000 vnđ

2,532,000 vnđ

Bộ sản phẩm D1 CTS1338+L2140
Bộ sản phẩm D1 CTS1338+L2140Giá : 2,541,000 vnđ

2,261,000 vnđ

Bộ sản phẩm D2 CTS1338+L2140+BS304
Bộ sản phẩm D2 CTS1338+L2140+BS304Giá : 2,710,000 vnđ

2,408,000 vnđ

Bộ sản phẩm D3 CTS1338+L2140+B109CP
Bộ sản phẩm D3 CTS1338+L2140+B109CPGiá : 3,298,000 vnđ

2,996,000 vnđ

Bộ sản phẩm D4 CTS1338+L2140+M927
Bộ sản phẩm D4 CTS1338+L2140+M927Giá : 2,907,000 vnđ

2,605,000 vnđ

Bộ sản phẩm D5 CTS1338+L1240+P2440
Bộ sản phẩm D5 CTS1338+L1240+P2440Giá : 2,981,000 vnđ

2,679,000 vnđ

Bộ sản phẩm E1 CD1325+L2140
Bộ sản phẩm E1 CD1325+L2140Giá : 2,449,000 vnđ

2,114,000 vnđ

Bộ sản phẩm E2 CD1325+L2140+BS304
Bộ sản phẩm E2 CD1325+L2140+BS304Giá : 2,618,000 vnđ

2,261,000 vnđ

Bộ sản phẩm E3 CD1325+L2140+B109CP+S360CP
Bộ sản phẩm E3 CD1325+L2140+B109CP+S360CPGiá : 4,149,000 vnđ

3,770,000 vnđ

Bộ sản phẩm E5 CD1325+L2140+P2440
Bộ sản phẩm E5 CD1325+L2140+P2440Giá : 2,889,000 vnđ

2,532,000 vnđ

Bộ sản phẩm F1 CDS1325+L2140
Bộ sản phẩm F1 CDS1325+L2140Giá : 2,581,000 vnđ

2,246,000 vnđ

Bộ sản phẩm F2 CDS1325+L2140+BS304
Bộ sản phẩm F2 CDS1325+L2140+BS304Giá : 2,750,000 vnđ

2,393,000 vnđ

Bộ sản phẩm F3 CDS1325+L2140+S360C
Bộ sản phẩm F3 CDS1325+L2140+S360CGiá : 4,481,000 vnđ

4,102,000 vnđ

Bộ sản phẩm F4 CDS1325+L2140+M803
Bộ sản phẩm F4 CDS1325+L2140+M803Giá : 3,104,000 vnđ

2,747,000 vnđ

Bộ sản phẩm F5 CDS1325+L2140+ P2440
Bộ sản phẩm F5 CDS1325+L2140+ P2440Giá : 3,021,000 vnđ

2,664,000 vnđ

Bộ sản phẩm G1 CD1338+L2140
Bộ sản phẩm G1 CD1338+L2140Giá : 2,592,000 vnđ

2,268,000 vnđ

Bộ sản phẩm G2 CD1338+L2140+BS304
Bộ sản phẩm G2 CD1338+L2140+BS304Giá : 2,761,000 vnđ

2,414,000 vnđ

Bộ sản phẩm G3 CD1338+L2140+B262CP+S360C
Bộ sản phẩm G3 CD1338+L2140+B262CP+S360CGiá : 4,683,000 vnđ

4,315,000 vnđ

Bộ sản phẩm G4 CD1338+L2140+ M810
Bộ sản phẩm G4 CD1338+L2140+ M810Giá : 3,115,000 vnđ

2,769,000 vnđ

Bộ sản phẩm G5 CD1338+L2140+P2440
Bộ sản phẩm G5 CD1338+L2140+P2440Giá : 3,032,000 vnđ

2,686,000 vnđ

Bộ sản phẩm H1 CDS1338+L2140
Bộ sản phẩm H1 CDS1338+L2140Giá : 2,739,000 vnđ

2,415,000 vnđ

Bộ sản phẩm H2 CDS1338+L2140+BS304
Bộ sản phẩm H2 CDS1338+L2140+BS304Giá : 2,908,000 vnđ

2,562,000 vnđ

Bộ sản phẩm H3 CDS1338+L2140+B150CP+S350C
Bộ sản phẩm H3 CDS1338+L2140+B150CP+S350CGiá : 5,007,000 vnđ

4,639,000 vnđ

Bộ sản phẩm H4 CDS1338+L2140+M810
Bộ sản phẩm H4 CDS1338+L2140+M810Giá : 3,262,000 vnđ

2,916,000 vnđ

Bộ sản phẩm H5 CDS1338+L2140+P2440
Bộ sản phẩm H5 CDS1338+L2140+P2440Giá : 3,179,000 vnđ

2,833,000 vnđ

Bộ sản phẩm I1 CD1331 + L2140
Bộ sản phẩm I1 CD1331 + L2140Giá : 3,054,000 vnđ

2,433,000 vnđ

Bộ sản phẩm I2 CD1331 + L2140+BS304
Bộ sản phẩm I2 CD1331 + L2140+BS304Giá : 3,223,000 vnđ

2,580,000 vnđ

Bộ sản phẩm I3 CD1331 + L2140 + B152CP+S350C
Bộ sản phẩm I3 CD1331 + L2140 + B152CP+S350CGiá : 5,454,000 vnđ

4,789,000 vnđ

Bộ sản phẩm I3 CD1331 + L2140 + M937
Bộ sản phẩm I3 CD1331 + L2140 + M937Giá : 3,577,000 vnđ

2,934,000 vnđ

Bộ sản phẩm I5 CD1331 + L2140 + P2440
Bộ sản phẩm I5 CD1331 + L2140 + P2440Giá : 3,494,000 vnđ

2,851,000 vnđ

Bộ sản phẩm J1 CD1340 + L2150
Bộ sản phẩm J1 CD1340 + L2150Giá : 3,682,000 vnđ

3,234,000 vnđ

Bộ sản phẩm J2 CD1340 + L2150 + BS304
Bộ sản phẩm J2 CD1340 + L2150 + BS304Giá : 3,851,000 vnđ

3,381,000 vnđ

Bộ sản phẩm J3 CD1340 + L2150 + B150CP + S350C
Bộ sản phẩm J3 CD1340 + L2150 + B150CP + S350CGiá : 5,950,000 vnđ

5,458,000 vnđ

Bộ sản phẩm J4 CD1340 + L2150 + M937
Bộ sản phẩm J4 CD1340 + L2150 + M937Giá : 4,205,000 vnđ

3,735,000 vnđ

Bộ sản phẩm J5 CD1340 + L2150 + P2441
Bộ sản phẩm J5 CD1340 + L2150 + P2441Giá : 4,122,000 vnđ

3,652,000 vnđ